Deskundig advies Wij denken graag met u mee
Oog voor duurzaamheid Wij helpen u verduurzamen
Hulp bij storingen Wij staan 24/7 voor u klaar

NEN3140 Keuringen

Keuren volgens de
NEN1010/NEN3140-norm
meting 1

Installatiekeuring


 

De NEN 3140 Inspectie heeft als doel een veilige woon- en werkomgeving te creëren en te behouden. Als eigenaar bent u hier als eerste verantwoordelijk voor. Om aan te tonen dat u als eigenaar aan de eisen voldoet is een regelmatige inspectie noodzakelijk. De NEN 3140 Inspectie toetst conform wettelijke eisen. Henk Veenstra voert deze inspecties uit.
 

WAAROM EEN NEN3140 INSPECTIE?
Voor bestaande laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze norm stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van elektrische installaties. De eigenaar en/of gebruiker dient de vaste elektrische installaties regelmatig te laten inspecteren. Het kan voorkomen dat een verzekeraar in een clausule opneemt dat de verzekerde zijn elektrische installatie conform de NEN1010/ NEN3140 moet laten inspecteren.
Voorwaarden:
1. De vaste installatie moet functioneren onder de omstandigheden waarvoor het is ontworpen
2. De vaste installatie dient te voldoen aan de normen die zijn gehanteerd bij opzet en bouw van de installatie
3. Gebreken en defecten worden opgespoord en vastgelegd
4. Punten 1 t/m 3 bepalen staat van onderhoud en daarmee veiligheid van de installatie

 

WAT HOUDT EEN INSPECTIE IN?
De inspectie is gericht op het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Denk hierbij aan de veel voorkomende risico’s: vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie.
De oorzaken zijn vaak klein:
1. overbelasting van de installatie (bijvoorbeeld te zwaar gekozen beveiligen)
2. vuil en vocht bij schakelkasten, en andere delen van de installatie
3. defecte aardlekschakelaars
4. defecte contactstoppen en wandcontactdozen
5. losse contacten of kabels

De inspecteur (Henk Veenstra) beoordeelt de installatie van verdelers t/m de wandcontactdozen waarbij geconstateerde gebreken worden genoteerd in een zogenoemd keuringsrapport.
Een inspectie bestaat uit:
1. Controle van de installatietekeningen, als deze aanwezig zijn
2. Visuele inspectie van de vaste installaties
3. Diverse metingen: isolatieweerstand, weerstand beschermingsleiding, belasting stromen, impedantie foutstroom, aanspreekstroom aardlekbeveiliging, aanspreektijd van de aardlekbeveiliging
4. Rapportage

 

WAAROM RAPPORTEREN
1. een goed onderbouwd oordeel over de installatie
2. vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties
3. een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid
4. een reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken
5. bepalen van de inspectiefrequentie

 

BINNEN WELK TERMIJN IS EEN INSPECTIE NODIG?
Een vaste elektrische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Dit varieert van 1 x per jaar in een risicovolle en vochtige (industriële) omgeving tot 1 x per 5 jaar in een woon- en kantooromgeving. Een praktisch puntensysteem binnen de NEN 3140 geeft aan hoe vaak uw specifieke installatie(s) moet worden nagekeken.

 

KEURINGSRAPPORT
Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden ontvangt u een keuringsrapport van Henk Veenstra waarmee u kunt aantonen dat uw elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.

 

WIE MAG HET UITVOEREN?
De inspectie mag uitgevoerd worden door Henk Veenstra. Hij is een vakbekwaam persoon ( met kennis van minimaal elektrotechniek op niveau 3, en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie en is een inspecteur laagspanning scope 8, hij hanteert praktische inspectiemethodieken en draagt zorg voor een juiste rapportage.

Kosten

Aan het keuren zijn kosten verbonden.
Neem hiervoor contact op via de genoemde contactgegevens op de website.

Keuring gereedschapHet is fijn als uw personeel veilig en verantwoord aan het werk is. Voorkom problemen en voldoe aan de ARBO-wet met een NEN 3140 keuring van uw elektrische gereedschappen. Laat deze keuren volgens de NEN 3140 norm.
 

Volgens de ARBO wet bent u er als werkgever verantwoordelijk voor dat uw werknemers veilig kunnen werken. Elektrische installaties, apparaten en toestellen moeten in orde zijn en voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap keuren gaat volgens de NEN 3140 norm. De NEN certificering gebeurt door een keurmeester NEN 3140.

Voorkom problemen met ARBO of verzekeringen. Met een NEN 3140 inspectie bent u er zeker van dat uw werknemers veilig en verantwoord met het aanwezige elektrisch gereedschap hun werk kunnen doen.
 

NEN 3140 keuring

 • Is een keuring NEN 3140 verplicht?
  Uw elektrische arbeidsmiddelen - elektrische gereedschap - moeten inderdaad regelmatig gekeurd worden. NEN 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.
 • Wanneer en hoe vaak keuren ?
  NEN 3140 keuringen vinden in de regel jaarlijks plaats op uw bedrijfslocatie.
  De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt keuring voor 1 jaar. Ik ben bevoegd om deze interval te bepalen en aan te geven wanneer de volgende keuring noodzakelijk is.
 • NEN Keuringsstickers?
  Uw gecertificeerde gereedschappen krijgen keuringsstickers NEN 3140 waarop staat tot wanneer de keuring geldt.
 • NEN certificaat - Keuringsrapport NEN 3140
  Na inspectie krijgt u NEN certificaat waarop alle relevante gegevens over de machinekeuring staan.
  Op het keuringsrapport vindt u in detail de bevindingen per gekeurd elektrisch arbeidsmiddel. Datum en handtekening van keurmeester ontbreken natuurlijk niet.
 • Gebruikte NEN indentificatienummers
  Ieder NEN gekeurd stuk gereedschap krijgt een eigen registratienummer dat op het NEN certificaat terug komt. Als uw gereedschap reeds voorzien is van nummers dan kunnen deze worden gebruikt.